We'd love to hear from you. Fill out contact request form and let us know how we can help. Or call us directly at phone
1 408-826-2284

Những bài mới nhất

Đó là chúng ta đang viết về

Liên hệ với chúng tôi

Viết thư cho chúng tôi bằng cách sử dụng
mẫu dưới đây

Aug-17-12
admin

Trong hầu hết các tổ chức lớn, vị trí là một nhà tuyển dụng chuyên gia, có một mức độ tâm lý học hay quản lý nguồn nhân lực. Ông là một chuyên gia trong việc đánh giá những phẩm chất cá nhân của các ứng cử viên, dễ dàng xác định các nhân vật và tính khí của các vị trí ứng cử viên.

 

Aug-09-12
admin

Giá trị cổ phần của Facebook đã giảm xuống $ 20 cho mỗi cổ phiếu vào đầu tháng Tám. Giữa tháng Năm, các chứng khoán này được bán với giá $ 38 mỗi người. IPO của mạng xã hội lớn nhất trên thế giới đã trở thành một trong những thành công nhất trong lịch sử, nhưng sự năng động của giá cổ phiếu sau khi IPO Facebook có thể xin vui lòng các nhà đầu tư.

 

Jul-20-12
admin

Vào giữa tháng Bảy 2012 Mỹ Hiệp hội cho sự phát triển của khu du lịch (Arda) đã công bố kết quả điều tra ảnh hưởng của ngành công nghiệp giải trí câu lạc bộ trong nền kinh tế Mỹ năm ngoái. Theo Arda, giải trí câu lạc bộ đã mang lại cho Hoa Kỳ $ 70000000000 trong 12 tháng.

 

Jul-10-12
admin

Cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp Mỹ bắt đầu vào năm 2006, sau đó phát triển thành một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Đỉnh cao của cuộc khủng hoảng này là mùa thu năm 2008, khi sự sụp đổ của một trong những ngân hàng lớn nhất nước Mỹ Lehman Brothers. Tuy nhiên, nền kinh tế Mỹ và toàn cầu đã đương đầu với những khó khăn đã bắt đầu phục hồi trong năm 2009.

 

Jun-10-12
admin

Cuộc khủng hoảng kinh tế dẫn đến một sự suy giảm trong hoạt động kinh doanh, giảm sản xuất và tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ. Trong tình huống này, các tổ chức kinh doanh để tối ưu hóa chi phí của họ bằng cách giảm chi phí bảo trì của đại diện lãnh thổ, sự kiện tiếp thị và chi phí lao động.

 

May-28-12
admin

Chi phí dầu là một trong những chỉ số của nền kinh tế toàn cầu. Khi ngành công nghiệp, ngành công nghiệp vận tải và các ngành khác đang phát triển ở hầu hết các quốc gia tăng giá dầu thế giới. Các nền kinh tế rơi không cần nhiên liệu nhiều, vì vậy sự suy giảm giá dầu.

 

May-10-12
admin

Sherry Garrett của Eureka Springs, Arkansas, Mỹ, làm việc cố vấn tài chính. Cô sở hữu hai timeshare. Bà Garrett nói với ABC News rằng người mua cần phải nhận thức của timeshare.

 

Apr-01-12
admin

Các ngành công nghiệp dược phẩm toàn cầu đang phát triển tốc độ nhanh hơn trong những thập kỷ gần đây. Đầu tư trong việc phát triển các loại thuốc mới quan tâm đến các nhà đầu tư tư nhân và quản lý các quỹ đầu tư từ khắp nơi trên thế giới.