Đăng nhập:
đăng nhập mật khẩu

Farlega’sSERVICE

Tư vấn tài chính

Ban quản lý đội bóng và chuyển sang Farlega để cung cấp cho họ những cái nhìn sâu sắc  chuyên môn  rất quan trọng trong việc giải quyết những thách thức phải đối mặt với công ty. Cách tiếp cận đã được chứng minh của chúng tôi  sử dụng các nhóm nhỏcủa các chuyên gia có tay nghề cao với các chuyên môn cần thiết phải cung cấp các giải pháp tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu quan trọng  sẽ mang lại kết quả ngay lập tức ổn định lâu dài.

FarlegaPOSTS

Đó là chúng ta đang viết về

Chúng ta đều biết ngành công nghiệp và ngành công nghiệp biết Farlega. Farlega cung cấp tư vấn kinh doanh, quản lý tài chính, tư vấn nguồn nhân lực và dịch vụ Bán hàng lịch ngắn ngày cho các công ty như của bạn.
Farlega’s services

Liên hệ với chúng tôi

Viết thư cho chúng tôi bằng cách sử dụng
mẫu dưới đây