Đăng nhập:
đăng nhập mật khẩu
Finland: +358-753252980
Philippines Toll Free: 1-800-1-116-0831
Hong Kong Local: +852-58081270
Portugal National: +351-308801033
India Toll Free: 000-800-100-4068
Russia Toll Free - Mobile Enabled: 8-800-100-9240
Israel National: +972-775654160
Singapore Toll Free: 800-101-2525
Amman : +962-62508937
Spain National: +34-901667418
Netherlands National: +31-858880273
Zurich: +41-435016783
Norway Toll Free: 800-19-683
Hanoi: +84-438012360

Search timeshare

Farlega là lần đầu tiên mở sàn giao dịch chuyên về mua và bán của timeshare. Chúng tôi đã tập hợp các nhà khai thác lớn nhất của ngành công nghiệp timeshare trên sàn giao dịch của mình. Farlega cung cấp một cơ hội duy nhất cho người mua và người bán timeshare tìm thấy nhau và làm cho một giao dịch trực tuyến.
Can we help you?
Go to the Analyst Exchange

Пул №81665

 • Клуб: Japan Raya Candi Dasa
 • Maggis, Amplaura
  80851 Karangasem, Bali, Indonesia
  363-42191 363-42192 363-42193
 • Фирма: JOISTEN INVESTMENT HOLDINGS
 • 2nd floor, ALTUS
  Olympia Technology Park
  1-SIDCO Industrial Estate, Guindy
  Chennai 600 032
 • Страна: India
 • Покупатель: JOISTEN INVESTMENT HOLDINGS
 • 2nd floor, ALTUS
  Olympia Technology Park
  1-SIDCO Industrial Estate, Guindy
  Chennai 600 032
 • Страна: India
 • Апартаменты: T1
 • Сезон: RED
 • Срок членства: RED
 • Оплата по контракту: RED
 • Количество интервалов: 0
 • Бонусные недели: 0
 • Цена: 2690 €
 • Задаток: 2690 €
 • Остаток: 2690 €
 •  
 • Блокировка: N/A
 •  
 • Экспертиза: да
 • Оценка: да
 • Готовность: RED
 • Таймлимит: RED
 • Комиссия торговой площадки: 2

 • 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  Next >>