Đăng nhập:
đăng nhập mật khẩu

Thương mạiTầng

Analytics

Farlega là lần đầu tiên mở sàn giao dịch chuyên về mua và bán của timeshare. Chúng tôi đã tập hợp các nhà khai thác lớn nhất của ngành công nghiệp timeshare trên sàn giao dịch của mình. Farlega cung cấp một cơ hội duy nhất cho người mua và người bán timeshare tìm thấy nhau và làm cho một giao dịch trực tuyến.
Can we help you?
Tổng quan về thị trường timeshare


Doanh số bán hàng của các công ty môi giới trong 7 ngày qua

Công ty chúng tôi cung cấp đầy đủ thông tin về các trung gian cung cấp dịch vụ trên sàn giao dịch của chúng tôi!Tổng quan về thị trường timeshare

Thống kê về các câu lạc bộ, tổ chức phát hành (trong 5 ngày qua)
câu lạc bộ bán Số lượng giao dịch Tăng trưởng % xem biểu đồ
A Window to the Club World 128 144 -17 xem biểu đồ
Absolute 153 193 -8 xem biểu đồ
Accord Destination Club 139 166 -21 xem biểu đồ
Aeolos Beach Club 149 188 1 xem biểu đồ
Albatros Beach Club and Hotel 129 170 -26 xem biểu đồ
Alliance Family Club 131 174 -6 xem biểu đồ


câu lạc bộ Loại Giấy chứng nhận (năm)
01 02 05 08 69
Multiclub 0 0 0 0 23050
Jl. Telaga Waja 0 0 0 0 8410
Radisson Blu Resort & Spa 0 0 0 0 11100

Market forecasts timeshare

You can get acquainted with the recommendations of our experts about buying / selling certificates.

Top 10 of clubs

1Multiclub
2Anfi Beach Club
3Club Absolut
4Oasis Vacation Club
5Club La Costa
6Club Sunterra
7AlpeAdria Club at Novi Vinodolski
8Gold Crown Club Ltd.
9Diamond Club Maritima
10Anfi Beach Club