Đăng nhập:
đăng nhập mật khẩu

Thương mạiTầng

Analytics

Farlega là lần đầu tiên mở sàn giao dịch chuyên về mua và bán của timeshare. Chúng tôi đã tập hợp các nhà khai thác lớn nhất của ngành công nghiệp timeshare trên sàn giao dịch của mình. Farlega cung cấp một cơ hội duy nhất cho người mua và người bán timeshare tìm thấy nhau và làm cho một giao dịch trực tuyến.
Can we help you?
Tổng quan về thị trường timeshare


Doanh số bán hàng của các công ty môi giới trong 7 ngày qua

Công ty chúng tôi cung cấp đầy đủ thông tin về các trung gian cung cấp dịch vụ trên sàn giao dịch của chúng tôi!Tổng quan về thị trường timeshare

Thống kê về các câu lạc bộ, tổ chức phát hành (trong 5 ngày qua)
câu lạc bộ bán Số lượng giao dịch Tăng trưởng % xem biểu đồ
A Window to the Club World 544 521 -18 xem biểu đồ
Absolute 546 481 -37 xem biểu đồ
Aeolos Beach Club 568 506 -25 xem biểu đồ
Albatros Beach Club and Hotel 530 496 -23 xem biểu đồ
Alliance Family Club 514 526 -24 xem biểu đồ
AlpeAdria Club at Novi Vinodolski 604 500 -23 xem biểu đồ


câu lạc bộ Loại Giấy chứng nhận (năm)
01 02 05 08 69
Multiclub 10465 0 0 0 20947
Jalan Raya Candi Dasa 0 0 0 0 7985
Jl. Telaga Waja 5520 0 0 0 8945
Radisson Blu Resort & Spa 5520 0 0 0 10568
Aphrodite Hills Resort 0 0 0 0 7660
Pafiana Heights 0 0 0 0 8569

Market forecasts timeshare

You can get acquainted with the recommendations of our experts about buying / selling certificates.

Top 10 of clubs

1Multiclub
2Anfi Beach Club
3Club Absolut
4Oasis Vacation Club
5Club La Costa
6View Talay Holiday Resort
7Tropical Park
8Club La Costa Destinations Club
9Royal Sunset Beach Club
10Compass Club